Historik

Nyköpings plåt och tak startades i april 2013 men har både muskler och rutiner sen tidigare. Lars Lyrbark har varit i plåtslageri yrket i över 20 år och Johan startade som traditionell lärling och har arbetat med det sedan dess.

Både Lasse och Johan kommer från en större firman men bestämde sig för att starta eget.